Nákupní košík 0

Trénink

Návrat do hry po rekonstrukci ACL: Za všechno (ne)může čas

Návrat do hry po rekonstrukci ACL: Za všechno (ne)může čas

Zranění předního zkříženého vazu (ACL) je poměrně častým jevem ve sportu, obzvláště v těch disciplínách, které zahrnují kontakt, výskoky, a nutnost rychle a často měnit směry (basketbal, fotbal, házená). O tom, jaké jsou rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost zranění, se můžete dočíst v tomto článku. Jak ovšem postupovat, když už se zranění přihodí a před námi je strastiplná cesta vedoucí k návratu ke sportu, navíc s tím vědomím, že návrat není vždy zaručený? Reálně se ke sportu na vrcholné, profesionální úrovni vrátí okolo 55 % sportovců, pokud se však zaměříme na návrat k jakékoli formě sportu, včetně té rekreační, vrátí se 81 % osob po...

Pokračovat ve čtení →


Jedna série dřepů pro lepší výskok?

Jedna série dřepů pro lepší výskok?

Vertikální výskok může být nejen měřítkem atletických dovedností sportovce při testech, ale také jedním z faktorů rozhodujících o úspěchu či neúspěchu v daném sportu. I z toho důvodu se čas od času ve snaze o „vyšroubování“ výskoku byť jen o několik centimetrů používá metoda s tajuplným názvem, který zní „post-aktivační potenciace“ (post-activation potentiation, PAP). Ta spočívá v provedení cviku silového charakteru, případně zatížených skoků apod., což je po několika minutách následováno dynamickou aktivitou typu sprint či skok do výšky. Potenciální využití má tato metoda hlavně v individuálních atletických disciplínách trvajících krátkou dobu, nicméně může být využita i například v týmových sportech pro zlepšení výsledku v kondičních testech. Obecné schéma...

Pokračovat ve čtení →


Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (II).: Cluster sety

Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (II).: Cluster sety

Zatímco v první části o pokročilých metodách jsme se věnovali využití „French contrast“ metody sestávající z kombinace několika různých cviků do jedné velké supersérie, v tomto díle budeme manipulovat s množstvím odvedené práce v rámci jednoho jediného cviku a jedné pracovní série. Tento článek je z velké části přebrán z dokončované, rozšířené, a aktualizované knihy Jumper’s Guide, jejíž opětovné uvedení na trh se kvapem blíží. Všechny cviky, které jsou zde uvedeny jsou detailně popsány v knize samotné. Tato technika spočívá v rozdělení jedné série do vice sérií menších, mezi kterými je zpravidla cca 20-30 sekund dlouhá pauza. Mohou být využity jak za účelem nárůstu svalové hmoty, tak síly. Oproti tradičně...

Pokračovat ve čtení →


Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (I.): French contrast

Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (I.): French contrast

Vyvinout co nejvyšší sílu za co nejkratší dobu je stěžejní pro většinu sportovních aktivit a nejinak je tomu i u výskoku. Ve snaze o jeho zvýšení už bylo vyzkoušeno mnohé. A i když odpověď na otázku, „jaký trénink je pro zvýšení výskoku nejvhodnější“ je relativně prostá (spojení silového tréninku s plyometricky zaměřenými cviky), po jejím zodpovězení vyvstává řada dalších otázek: Jaké cviky zvolit, jak velký objem práce vykonat, v jakém poměru cviky vůči sobě namíchat, a také, zda neexistuje i způsob, jak za krátkou dobu efektivně odvést velký kus práce, který se na výskoku může podepsat? Tento článek je z velké části přebrán...

Pokračovat ve čtení →


Chcete v posilovně zapracovat na rychlosti? Dřepy nemusí být tím nejlepším cvikem.

Chcete v posilovně zapracovat na rychlosti? Dřepy nemusí být tím nejlepším cvikem.

Optimálně rozvinutá síla má vliv na rychlost, schopnost měnit směry, výšku výskoku, či na snížení rizika zranění. Z toho důvodu je silový trénink důležitou složkou v přípravě sportovců napříč disciplinami. Mezi stálice posilovacích programů se bezpochyby řadí dřepy, ať už ve své „tradiční“ bilaterální formě, či v podobách zatěžujících více jednu z dolních končetin (dřepy na jedné noze, split dřepy, bulharské dřepy apod.). Jedná se však o ten nejlepší prostředek patřící do silového tréninku sloužící ke zvýšení rychlosti sprintu? Je neoddiskutovatelné, že dřepy jsou cvikem, který může mít obrovský dopad na sílu dolních končetin či svalovou hmotu. Nicméně při zkoumání přenositelnosti efektu...

Pokračovat ve čtení →