Nákupní košík 0

Trénink

Jedna série dřepů pro lepší výskok?

Jedna série dřepů pro lepší výskok?

Vertikální výskok může být nejen měřítkem atletických dovedností sportovce při testech, ale také jedním z faktorů rozhodujících o úspěchu či neúspěchu v daném sportu. I z toho důvodu se čas od času ve snaze o „vyšroubování“ výskoku byť jen o několik centimetrů používá metoda s tajuplným názvem, který zní „post-aktivační potenciace“ (post-activation potentiation, PAP). Ta spočívá v provedení cviku silového charakteru, případně zatížených skoků apod., což je po několika minutách následováno dynamickou aktivitou typu sprint či skok do výšky. Potenciální využití má tato metoda hlavně v individuálních atletických disciplínách trvajících krátkou dobu, nicméně může být využita i například v týmových sportech pro zlepšení výsledku v kondičních testech. Obecné schéma...

Pokračovat ve čtení →


Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (II).: Cluster sety

Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (II).: Cluster sety

Zatímco v první části o pokročilých metodách jsme se věnovali využití „French contrast“ metody sestávající z kombinace několika různých cviků do jedné velké supersérie, v tomto díle budeme manipulovat s množstvím odvedené práce v rámci jednoho jediného cviku a jedné pracovní série. Tento článek je z velké části přebrán z dokončované, rozšířené, a aktualizované knihy Jumper’s Guide, jejíž opětovné uvedení na trh se kvapem blíží. Všechny cviky, které jsou zde uvedeny jsou detailně popsány v knize samotné. Tato technika spočívá v rozdělení jedné série do vice sérií menších, mezi kterými je zpravidla cca 20-30 sekund dlouhá pauza. Mohou být využity jak za účelem nárůstu svalové hmoty, tak síly. Oproti tradičně...

Pokračovat ve čtení →


Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (I.): French contrast

Pokročilé metody pro zvýšení výskoku (I.): French contrast

Vyvinout co nejvyšší sílu za co nejkratší dobu je stěžejní pro většinu sportovních aktivit a nejinak je tomu i u výskoku. Ve snaze o jeho zvýšení už bylo vyzkoušeno mnohé. A i když odpověď na otázku, „jaký trénink je pro zvýšení výskoku nejvhodnější“ je relativně prostá (spojení silového tréninku s plyometricky zaměřenými cviky), po jejím zodpovězení vyvstává řada dalších otázek: Jaké cviky zvolit, jak velký objem práce vykonat, v jakém poměru cviky vůči sobě namíchat, a také, zda neexistuje i způsob, jak za krátkou dobu efektivně odvést velký kus práce, který se na výskoku může podepsat? Tento článek je z velké části přebrán...

Pokračovat ve čtení →


Chcete v posilovně zapracovat na rychlosti? Dřepy nemusí být tím nejlepším cvikem.

Chcete v posilovně zapracovat na rychlosti? Dřepy nemusí být tím nejlepším cvikem.

Optimálně rozvinutá síla má vliv na rychlost, schopnost měnit směry, výšku výskoku, či na snížení rizika zranění. Z toho důvodu je silový trénink důležitou složkou v přípravě sportovců napříč disciplinami. Mezi stálice posilovacích programů se bezpochyby řadí dřepy, ať už ve své „tradiční“ bilaterální formě, či v podobách zatěžujících více jednu z dolních končetin (dřepy na jedné noze, split dřepy, bulharské dřepy apod.). Jedná se však o ten nejlepší prostředek patřící do silového tréninku sloužící ke zvýšení rychlosti sprintu? Je neoddiskutovatelné, že dřepy jsou cvikem, který může mít obrovský dopad na sílu dolních končetin či svalovou hmotu. Nicméně při zkoumání přenositelnosti efektu...

Pokračovat ve čtení →


Přehlížený poklad silového tréninku: Excentrická fáze

Basketbal Trénink Volejbal Výskok

Přehlížený poklad silového tréninku: Excentrická fáze

Snahou každého sportovce je být co nejvíc explozivní a zároveň i zdravý po celou dobu sezóny. Často se však opomíjí práce na určitém "brzdném systému" sportovce, který napomáhá k tomu, jak efektivně dokáže sportovec ustát došlap či dopad, a zda dokáže následně sílu přenést do dalších pohybů. Tímto nedoceněným pokladem silové přípravy je takzvaná excentrická síla, které se budeme věnovat v tomto článku. Foto: Jan Russnák, Basket Brno Řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. U týmových sportů využívajících velké množství sprintů, změn směrů, a výskoků je často tímto slabým článkem síla při excentrické kontrakci. Často...

Pokračovat ve čtení →