Trénink — Trénink

Jakub Kalus
Je silový trénink vhodný pro děti?

Je silový trénink vhodný pro děti?

  Běžně můžeme vidět strach v očích rodičů, jejichž děti začínají s posilováním. Mohou se jen učit ovládat vlastní tělo v základních pohybových vzorech, jakým je například dřep, ale ten děs v očích, ten vymazat jen tak snadno nejde. Odkud se vlastně tento strach vzal a proč se tolik bojíme zařadit posilovací trénink u dětí a bereme jak jej jako něco, za co se ocitneme upáleni na hranici? Po mnohá desetiletí jsou zástupy trenérů i rodičů přesvědčeny o tom, že by děti neměly vykonávat žádnou posilovací aktivitu, jelikož zastaví svůj růst a stanou se pomalými, neohrabanými, osvalenými nemehly.  V 70. a 80. letech...

Číst dále →


Jakub Kalus
Svalové selhání a hypertrofie. Je nutné vždy trénovat na hraně?

Svalové selhání a hypertrofie. Je nutné vždy trénovat na hraně?

Úvod do světa svalového růstu Silový trénink vede k žádoucím změnám ve svalové architektuře, a pracujeme během něj s mnoha proměnnými, jakými jsou objem práce, zatížení, frekvence tréninkových jednotek, tempo, či blízkost k svalovému selhání. Právě blízkost svalovému selhání může mít vliv na mechanickou tenzi, která je jedním z hlavních stimulů, možná dokonce tím nejdůležitějším, k dosažení svalové hypertrofie. To, kolik opakování máme potenciálně v zásobě tak může mít vliv na míru adaptace, kterou v odpovědi na tréninkový stimul pozorujeme. Ve vědeckých kruzích je svalové selhání nejčastěji označováno jako momentální svalové selhání, tedy neschopnost, provést koncentrickou fázi daného cviku v...

Číst dále →


Jakub Kalus
Jak ovlivnit sílu úderu u bojových sportů?

Jak ovlivnit sílu úderu u bojových sportů?

Pro dosažení úspěchu v bojových sportech je třeba umět vyprodukovat velké množství síly při úderu či kopu, tak, aby bylo dosaženo znehybnění či znevýhodnění protivníka, případně byly připočteny body k celkovému skóre zápasu. Je pozorováno, že profesionální zápasníci mají vyšší sílu úderu než méně zkušení sportovci, kteří naopak mají větší sílu než amatéři. K rozvoji síly úderu lze využívat jak nespecifické prostředky (většina prvků silového tréninku), tak specifické (samotné údery či kopy se zátěží). Nový rozsáhlý rozbor literatury se zaměřil na studie, které pozorovaly dopady snahy o zlepšení síly úderu, a zároveň je kriticky zanalyzoval a přidal prvky, které ve...

Číst dále →


Jakub Kalus
Jeden nebo dva silové tréninky týdně. Jaký je rozdíl ve výkonnostním posunu u mládeže.

Jeden nebo dva silové tréninky týdně. Jaký je rozdíl ve výkonnostním posunu u mládeže.

Silový trénink by měl tvořit nedílnou součást dlouhodobého rozvoje dětí a mládeže, jelikož se podílí na celkovém/holistickém rozvoji mladého sportovce, pro kterého je cvičení při vhodném nastavení bezpečné, a má pozitivní dopady na: Kvalitu pohybu Sílu Výbušnost Rychlost Schopnost měnit směry Sílu úderu, smeče, délku odhodu, nebo na další sportovně-specifické výkonnostní parametry. Trénink dětí a mládeže tak nespočívá pouze v tom, že si děti necháme hrát a stavíme jim překážkové dráhy – i když je to jedna z podsložek tréninkového procesu. Vhodně nastavený silový trénink, který se snaží zaplnit mezery vzniklé dospíváním či sportem, by neměl být přehlížen. U tréninku můžeme ovlivňovat...

Číst dále →