Trénink — Výskok

Jakub Kalus
Zlepšení výskoku pro volejbal – část II.  Rozvoj brzdných sil

Zlepšení výskoku pro volejbal – část II. Rozvoj brzdných sil

V předešlém článku, který se věnoval testování výskoku, jsme si zmínili, že hráči a hráčky volejbalu provedou za sezónu desetitisíce výskoků, a tak by bylo zajímavé zjistit, jaké kvality nejvíce ovlivňují to, že je výskok prováděn s žádoucí výškou? Možných faktorů se nabízí nespočet, ať už to je technika odrazu, tělesná hmotnost, maximální síla, výbušnost/power, reaktivní síla, či schopnost, tolerovat vysoké zatížení za krátký čas (rychlý kontakt s podložkou a vysoký odraz). Všechny z těchto faktorů do jisté míry výskok ovlivňují. Ve studii, kterou prováděl Sheppard na elitních volejbalistech došli výzkumníci ke zjištění, že výšku výskoku na smeč nejvíce ovlivňuje výkonnost při depth jumpu,...

Číst dále →


Jakub Kalus
Zlepšení výskoku pro volejbal. Část první - testování

Zlepšení výskoku pro volejbal. Část první - testování

Elitní volejbalisté provedou 250-300 výskoků za pětisetové utkání, 30-40 tisíc výskoků na smeč za sezónu, a tedy stovky tisíc výskoků za svou kariéru. I z toho důvodu potřebují volejbalisté získat maximální možné množství síly a výbušnosti, společně s kapacitou, která jim pomůže tyto skoky provádět opakovaně. Také je nutné poznamenat, že většina těchto odrazů je provedena poblíž maximální intenzity daného sportovce. Při testování výskoku bychom měli brát v potaz kvality, které chceme měřit, to však neznamená, že musí být všechny testy volejbalově specifické – nemusíme tedy testovat jen smečařské a blokařské dosahy, ale můžeme testy provádět nespecificky, například snožmo z místa či z jedné nohy,...

Číst dále →


Jakub Kalus
Zvýšení výskoku pomocí asistovaných skoků. Jak na to?

Zvýšení výskoku pomocí asistovaných skoků. Jak na to?

Výška výskoku poskytuje konkurenční výhodu sportovcům, kteří se věnují volejbalu, basketbalu, či fotbalu. U volejbalistů konkrétně dokáže sportovec využít širší paletu útočných akcí, a zároveň má více času pro „přečtení“ bloku soupeře. Při defenzivní činnosti poté vysoký výskok na blok snižuje šance soupeře pro úspěšný útok, a nutí jej často k techničtějšímu řešení situace. Ve snaze o zvýšení výskoku jsou zpravidla využívány cviky, které pracují s vahou vlastního těla, případně s širokým spektrem zatížení, kdy se může jednat o téměř neznatelnou zátěž v řádech několika málo procent, ale i o zátěže, které se blíží hmotnosti daného sportovce. Zatížené skoky mohou značně zvýšit produkci síly...

Číst dále →


Jakub Kalus
Jsou sprinteři nejvýbušnější sportovci? A jak si stojí ostatní sporty?

Jsou sprinteři nejvýbušnější sportovci? A jak si stojí ostatní sporty?

Atletika je jednou z nejkrásnějších sportovních disciplín, jejíž nedílnou součástí je obzvláště ve sprinterských, skokanských, nebo odhodových disciplínách, schopnost, vyprodukovat velké množství síly za krátký čas. Explozivní svalová síla je ovlivňována velikostí externí zátěže, kterou je třeba překonat a je jednou z nejdůležitějších charakteristik sportovců z výbušně zaměřených disciplín. Kromě atletiky však můžeme narazit na další sporty, u kterých je typické vynaložení vysokého impulzu do podložky pomocí dolních končetin, kam patří například volejbal, basketbal, či fotbal. Pro posouzení míry explozivní síly se nejčastěji používají standardizované testy na odrazových deskách, které mohou napovědět o míře rozvoje této kvalitu u různých sportovců....

Číst dále →