Trénink

Jakub Kalus
Trénink hbitosti - jak na něj?

Trénink hbitosti - jak na něj?

Ani rychlost, ani síla, ani výskok, ale hbitost, nebo, chcete-li, obratnost, je pravděpodobně nejdůležitější vlastností sportovců zápolících v různých odvětvích. Jak ale správně přistupovat k tréninku tohoto aspektu je často v mlze, a samotná cvičení mohou postrádat účinek a přenos do hry samotné. Neexistuje mnoho sportů, kde by hrála roli rychlost jako taková, tedy přímočará, jako je tomu například u sprinterů na 100 metrů. Obzvláště v týmových sportech je důležité umět zastavit, změnit směr, vyhnout se protihráči, a to co v nejkratším čase a na co nejmenším prostoru. Hned na začátek je nasnadě říci, že nejlepším tréninkem hbitosti je hraní sportu samotného. Jak ale k tomuto...

Číst dále →


Jakub Kalus
Silový trénink mládeže. Proč z něj máme strach?

Silový trénink mládeže. Proč z něj máme strach?

Vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech pracuji hlavně se sportovci, kteří jsou ve věku 12-19 let, se často setkávám s tvrzeními buď těchto sportovců, nebo jejich rodičů, kteří tvrdí, že mají tito sportovci od doktora zakázáno posilovat, z důvodu obavy o jejich růst a strachu ze zranění vlivem tréninku. Při těchto přesvědčeních mi poté příjde paradoxní, že rodiče mají strach, abych "nezramoval" jejich dítě, které ale každé utkání odehraje s pěti ortézami na každé noze, a i sportovec samotný ví, že je slabý, nedokáže provést jeden pořádný klik (běžná realita), a při přestupu do vyšší věkové kategorie jej...

Číst dále →