Návrat do hry po rekonstrukci ACL: Za všechno (ne)může čas

Zranění předního zkříženého vazu (ACL) je poměrně častým jevem ve sportu, obzvláště v těch disciplínách, které zahrnují kontakt, výskoky, a nutnost rychle a často měnit směry (basketbal, fotbal, házená). O tom, jaké jsou rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost zranění, se můžete dočíst v tomto článku.

Jak ovšem postupovat, když už se zranění přihodí a před námi je strastiplná cesta vedoucí k návratu ke sportu, navíc s tím vědomím, že návrat není vždy zaručený? Reálně se ke sportu na vrcholné, profesionální úrovni vrátí okolo 55 % sportovců, pokud se však zaměříme na návrat k jakékoli formě sportu, včetně té rekreační, vrátí se 81 % osob po operaci ACL. Je tedy zřejmé, že u vrcholových sportovců, u kterých je vše prováděno ve vyšších rychlostech, frekvencích, zatíženích, je třeba se zaměřit více do detailů na mnoho faktorů, které k návratu mohou pomoci. Zároveň je nutné zdůraznit, že nejvyšší riziko jak zranění, tak i opětovného zranění po prodělané rekonstrukci je u mládeže, kde je jedním z hlavních faktorů malá snaha a konzistentnost při rehabilitačních programech (jednoduše se na to někdo vys***). Jak tedy obecně postupovat a nedělat při své snaze o návrat osudné chyby?

Po operaci se zpravidla setkáte s tím, že návrat může trvat mezi 6-12 měsíci, kdy každý další měsíc po překročení půlroční hranice významně snižuje riziko opětovného zranění dané končetiny, ale i končetiny opačné. Jak s touto informací však naložit? Znamená to, že si máte do kalendáře vyznačit přesně 8 měsíců od operace a po nich ihned můžete naskočit do hry? Zaráží mě, že tento přístup je běžnou praxí, nicméně to, že je něco běžné, neznamená, že to tak je správné.

Pro lepší představu použijme několik analogií ze života:

 • Víte, že za 8 měsíců máte mít přijímačky na lékařskou fakultu. Během tohoto období však nevěnujete učení potřebný čas a po přijímačkách končíte hluboko v poli poražených.
 • Za 8 měsíců máte podstoupit fyzické testy pro přijetí na vojenskou školu. Na začátku cesty víte, že máte nadváhu, slabou výkonnost a z 20 požadovaných shybů víte, že momentálně provedete 1. Během osmi měsíců se však váš přístup nezměnil a na testech pohoříte.
 • Za 8 měsíců má vyjít váš první produkt. Momentálně nevíte nic o logistice, marketingu… a dál už to znáte

Na tomto videu můžete vidět část silového tréninku s basketbalistem Radkem Pumprlou po půl roce od prodělání operace pravého kolene (koleno je operováno už dvakrát):

 

Z toho důvodu nelze k rekonvalescenci přistupovat jako k proceduře závislé pouze na čase. Čas od operace může sloužit pouze jako určité měřítko toho, jak dalece jste došli, a jestli v daném od operace plníte přibližně to, co doporučení udávají (pokud například po půl roce od operace teprve začínáte pracovat na rozsahu pohybu, je to průser). Měli byste tedy tušit, kdy získat plný rozsah pohybu, kdy se zaměřit na rozvoj síly, kdy věnovat větší pozornost hamstringům, nebo kdy přejít k dopadům, běhu, odrazům, a posléze i sportovně specifickým pohybům.

In a recently published survey only 41 % of the surgeons answered that strength tests make a contribution to their decision about athletes return to sports

Nicméně návrat do hry by měl být učiněn na základě výkonnostních specifik. Každý trenér může mít vytvořeny své vlastní, nicméně existuje vícero testovacích baterií, díky kterým lze s relativně klidným srdcem sportovce do plného zatížení pustit, v případě jejich splnění.

Zde jsou některé z nich:

Testovací baterie u profesionálních fotbalistů v Kataru (Kyritsis et al, 2016)        

 • Koncentrický isokinetický test za 60°, 180°, a 300°/s : Deficit kvadricepsu zraněné nohy je o 10 % menší vůči noze zdravé při 60°/s
 • Skok na jedné noze do dálky: Zraněná noha dosahuje 90 % (a více) výkonu nohy zdravé
 • Trojskok na jedné noze: Zraněná noha dosahuje 90 % (a více) výkonu nohy zdravé
 • Modifikovaný trojskok na jedné noze (to stejné, jako trojskok do dálky, nicméně sportovec u něj přeskakuje čáru „cik-cak“): Zraněná noha dosahuje 90 % (a více) výkonu nohy zdravé
 • T-test: Čas pod 11 sekund
 • Rozvinutá síla jak kvadricepsů, tak i hamstringů, kdy každé obzvláště síla hamstringů hraje významnou roli v prevenci příštích úrazů (síla kvadricepsů je při rehabilitaci zpravidla rozvíjena dříve a lépe, a velký nepoměr mezi silou kvadricepsů a hamstringů významně zvyšuje riziko dalšího zranění).

Pokud bylo tyto podmínky splněny, riziko opětovného zranění v budoucnu bylo 4x nižší.

Athletes who did not meet the discharge criteria before returning to professional sport had a four times greater risk of sustaining a ACL graft rupture compared with those who met all six RTS criteria.

Další baterií sloužící k posouzení vhodnosti návratu do hry je takzvaný K-STARTS test, sestavený ze sedmi kritérií, z nichž každému je připsán 0-3 body (Blakeney et al., 2018):

 • Přítomnost borcení kolene při dopadu na jednu nohu
 • Rozdíl mezi vzdálenostmi při skoku do dálky na jedné noze u jednotlivých končetin
 • Rozdíl mezi vzdálenostmi u trojskoku na jedné noze u jednotlivých končetin
 • Skok bokem na jedné noze
 • Modifikovaný trojskok na jedné noze (stejně jako u předchozího testování)
 • Modifikovaný Illinois test za účelem posouzení schopnosti měnit efektivně změny směru
 • Dotazník zaměřený na psychologickou stránku sportovce a jeho připravenost k návratu ke sportu

Tato baterie je velmi praktická a nevyžaduje v podstatě žádné složité měření nebo vybavení. Díky bodování jednotlivých testů také můžeme vidět progres sportovce v rámci jednotlivých měsíců (například díky porovnání skóre po 6 vs 8 měsících).

Pokud chcete dostávat pravidelně články ohledně kondičního tréninku do svého e-mailu a nechcete být o nic ochuzeni, nezapomeňte se přihlásit k odběru novinek.

Testovací baterie sloužící k posouzení vhodnosti návratu k běžeckým aktivitám, které předchází návratu ke sportu (Rambaud et al., 2017)

 • Plný rozsah pohybu v koleni, nebo alespoň 95 % rozsahu v porovnání s neporaněnou končetinou
 • Žádný otok
 • Nízká bolestivost
 • Chůze bez viditelně vyššího zatěžování zdravé nohy
 • Deficit u isokinetického testu kvadricepsu zraněné nohy vůči zdravé je 20 % a méně.
 • Deficit u isometrického testu jak u hamstringu tak kvadricepsu zraněné nohy menší, než 30 % oproti končetině zdravé
 • Skok na jedné noze do dálky: Zraněná noha dosahuje 80 % (a více) výkonu nohy zdravé a koleno je po dopadu stabilní
 • Dřep na jedné noze, u kterého se sportovec dostane do 45 ° flexe v koleni a udrží stabilitu a zabrání vybočení kolene z osy se špičkou chodidla (propad kolene dovnitř nebo ven)

Zpravidla započetí běžeckých aktivit po operaci trvá 3 a více měsíců. Opět ale tento časový údaj slouží pouze jako určitá opěrná berlička, ne jako pevně daný časový úsek.

Jaké mohou být další faktory, které je vhodné sledovat?

 • Během poranění dochází k atrofii i dalších svalových skupin, než jsou kvadricepsy a hamstringy. Například nedostatečně rozvinutá síla abduktorů kyčle může vést k valgóznímu kolenu při došlapech a dopadech, kdy se koleno v podstatě bortí vně či dovnitř (zpravidla dovnitř). Tuto skutečnost lze sledovat při seskoku z boxu, který může být následován výskokem, a měl by také sloužit jako jeden z objektivních testů při posuzování vhodnosti návratu do hry. Stejně tak může být seskok prováděn i na jedné noze.
 • Vlivem fyzické neaktivity se zpravidla zhoršuje i síla hýždí, či stabilita kotníku a funkce chodidla (Geoghegan et al., 2007, Hiemstra et al., 2005)
 • Dalším faktorem zvyšující riziko následného zranění jsou dysfunkce stability středu těla

Pokud si z tohoto článku odnesete testovací baterie pro svůj návrat do hry, nebo pro práci s klienty, bude to pro dobro věci, nicméně jeho hlavním účelem bylo poukázat na množství faktorů, na které je třeba se zaměřit při návratu do hry, kdy čas není zdaleka tím jediným měřítkem toho, zda už nastal ten správný okamžik pro návrat.

Poznámka na závěr: Tento článek, stejně jako všechny další na tomto webu jsou psány zadarmo a bez vidiny zisku v mém volném čase. Jejich cílem je pomoci co nejšiřšímu okruhu sportovců zlepšit přístup k tréninku a regeneraci a umožnit jim přístup k nejnovějším a vědecky podloženým informacím. Z toho důvodu budu rád za každé sdílení článku s vašimi kolegy, svěřenci, či spoluhráči. Vaše odezva a snaha zlepšit všechny ve svém okolí je pro mě hnacím motorem, děkuji!

Jakub Kalus

Reference:

Blakeney, William G., et al. "Validation of a composite test for assessment of readiness for return to sports after anterior cruciate ligament reconstruction: the K-STARTS test." Sports health (2018): 1941738118786454.

Geoghegan JM, Geutjens GG, Downing ND, Colclough K, King RJ (2007) Hip extension strength following hamstring tendon harvest for ACL reconstruction. Knee 14(5):352–356

Hiemstra LA, Gofton WT, Kriellaars DJ (2005) Hip strength following hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction. Clin J Sport Med 15(3):180–182

Kyritsis, P., Bahr, R., Landreau, P., Miladi, R., & Witvrouw, E. (2016). Likelihood of ACL graft rupture: not meeting six clinical discharge criteria before return to sport is associated with a four times greater risk of rupture. Br J Sports Med, bjsports-2015.

Rambaud, A. J., Ardern, C. L., Thoreux, P., Regnaux, J. P., & Edouard, P. (2018). Criteria for return for running after anterior cruciate ligament reconstruction: a scoping review. Br J Sports Med, bjsports-2017.


Starší článek Novější článek

Přidat komentář

Prosím berte v potaz, že komentáře musí být schváleny předtím, než budou publikovány.