Mobilita ramen u hokejistů

Jako každý sport i hokej má svá specifika, a specificky také přetěžuje nebo zkracuje určité části těla. Abych vyjmenoval některá specifika tohoto sportu: u hráčů hokeje se často můžeme setkat s velmi rozvinutými hýžděmi, jelikož ty jsou určitým „motorem“ jejich pohybu na bruslích. Mobilita kyčlí je ale často omezena. Kotníky jsou většinou tuhé vlivem pevného sevření v bruslích, proto u hokejistů hrozí poměrně velké riziko zranění u sportů, kde kotníky nejsou tolik chráněny, jako je například fotbal či basketbal.

Tuominen a jeho spolupracovníci při desetiletém monitoringu mládežnických mistrovství ale prokázali, že nejvíce zranitelnou částí těla hokejistů jsou ramena. Těm často chybí potřebná mobilita, což je dáno podstatou sportu samotného, kdy se 90 % času ramena pohybují pod paralelem, a nad úroveň hlavy se zvedají prakticky jen v případě oslav nebo faulů. Díky tomuto přetěžování se také u hokejistů často objevuje horní zkřížený syndrom.

Kondiční trénink hokejistů - mobilita ramen

Hokejistům tedy dělají potíže jakékoliv variace tlaků nad hlavu, ať už s jednoručkami nebo velkou činkou, zatímco cviky jako je bench-press potíže většinou nečiní. Provádět s hokejisty cviky, které sestávají z tlaků nad hlavu tedy může být často nebezpečné, a je potřeba se nejprve zaměřit na mobilizační cviky, posílení svalů rotátorové manžety a zadních deltů. Pokud totiž daný sportovec není schopen dostat do stabilní pozice s pažemi nad hlavou, nemá smysl mu do této polohy přidávat ještě další zátěž.

U hráčů, kteří v minulosti neutrpěli žádná zranění ramenního kloubu je vhodné tyto mobilizační techniky zařadit, pokud je zároveň kladen důraz i na stabilitu tohoto kloubu. U hráčů, kteří už zranění podstoupili se poté k mobilizačním technikám musí přistupovat obezřetněji, a respektovat limity daného hráče natolik, aby nedošlo k obnovení zranění při příštím střetu během hokejového utkání.

 Reference:

TUOMINEN, Markku, Michael J STUART, Mark AUBRY, Pekka KANNUS a Jari PARKKARI. Injuries in world junior ice hockey championships between 2006 and 2015. British Journal of Sports Medicine. , bjsports-2016-095992-. DOI: 10.1136/bjsports-2016-095992. ISSN 0306-3674. Dostupné také z: http://bjsm.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bjsports-2016-095992


Starší článek Novější článek

Přidat komentář

Prosím berte v potaz, že komentáře musí být schváleny předtím, než budou publikovány.