Měření únavy sportovců: Stačí k tomu pouhé dotazníky?

Během každé sezony nabité mnoha utkáními a tréninky se únava zákonitě projeví. Může se objevit ve zvýšené míře jen chvilkově a stejně tak i odeznít, stejně tak ale může chytit do svých spárů i ty nejodolnější sportovce a držet je hluboko pod hranicemi jejich optimální výkonnosti, případně ho dovést ke zranění.

Únava sportovec

I z toho důvodu je vhodné únavu sportovců monitorovat a vyhodnocovat. V tomto článku se budeme věnovat technice, která se může jevit jako šedá myš v konkurenci všech krevních rozborů, měření variability srdečního tepu, či výkonnostních testů. Věnovat se totiž budeme prachobyčejným dotazníkům, které však o únavě či mentální pohodě mohou napovědět mnohé.

Tento způsob měření únavy může působit nevědecky v konkurenci všech moderních technik monitoringu sportovců, nicméně subjektivně popsané pocity sportovce v mnoha případech dokáží povědět více než ten nejkomplikovanější krevní rozbor. Dokazují to i výsledky studií u elitních sportovců z anglické fotbalové Premier League, kteří za pomocí těchto dotazníků dokázali až překvapivě přesně monitorovat jednotlivé výkyvy v rámci týdnů či měsíců.

Jak se sportovec v noci vyspal? Cítí se být ve stresu? Má výkyvy nálad? To jsou jedny z faktorů, které lze sledovat a najít tak „jádro pudla“.

Možná je tréninková zátěž v daném období mnohem vyšší, než je obvyklé, a hráči necítí stejný „drive“ do tréninku, jako běžně. Možná do klubu přišel nový trenér a hráči na svých ramenou nesou mnohem vyšší míru stresu. Možná celková kvalita regenerace padá hlavně kvůli nedostatku spánku a je poté vhodné s hráčem probrat jeho spánkovou rutinu a hygienu, případně se snažit najít jiné vhodné řešení (problém může být v matraci, v polštářích, uspořádání pokoje, jeho teplotě atd.)

Ve světě jsou hojně využívány rozsáhlé dotazníky s těmito zkratkami: POMS, DALDA, REST-Q. Jejich komplexnost však může být vnímána jako výhoda pro získání kompletních informací o daném sportovci, nicméně také jako nedostatek, jelikož vyplnění mnoha desítek otázek zabere mnoho tak cenného času.

I z toho důvodu by mělo být snahou sportovce či pomocného personálu najít či sestavit takové, které v několika krocích a odpovědích zodpoví to nejpodstatnější.

Jaké faktory by tedy bylo vhodné sledovat u dotazníku vlastní výroby? Pro ulehčení můžeme míru jednotlivých jevů hodnotit na škále 1-10.

  • Kvalita spánku (1 hrozná, 10 skvělá)
  • Míra únavy (1 obrovská, 10 žádná)
  • Míra stresu (1 obrovská, 10 žádná)
  • Nálada (1 hrozná, 10 výborná)
  • Pociťovaná míra bolesti svalstva (1 velká, 10 žádná) 

Takto by tedy mohla vypadat základní verze „podomácku“ vyrobeného dotazníku. Případně by k němu šly přidat ještě další faktory, jako jsou:

  • Kvalita potravin, které měl sportovec ve svém stravovacím plánu (1 otřesná, 10 výtečná)
  • Kolik času měl sportovec sám pro sebe (1 žádný, 10 hodně)
  • Kolik času strávil na sociálních sítích (1 žádný, 10 hodně)
  • Jaká je míra libida? (1 extrémně nízká, 10 velmi vysoká)
  • Jak náročný byl dnešní trénink (1 vůbec, 10 extrémně)

Otázek by jistě šlo vymyslet mnohem více, a je jen na Vás, které budou pro Vaše monitorování validní a napoví o kvalitě regenerace.

Pokud tedy například většina týmu odpověděla na otázku na náročnost tréninku číslem 4, což bylo cílem tréninku, jelikož měl být zaměřen hlavně na rozvoj taktiky, ale jeden hráč udělil tréninku číslo 8, je poté třeba věnovat se tomuto sportovci podrobněji a nalézt příčinu. Možná jen v noci nespal, protože ho opustila přítelkyně a před odchodem na trénink zjistil, že v lednici není žádné jídlo, takže se jej snažil jen nějak přetrpět. Na zkušenostech a empatii trenéra poté je, aby dle toho nastavil další tréninkový proces daného hráče.

Stejně tak, pokud jste v trenérské pozici, můžete sledovat náročnost svých tréninků, kdy například může být cílem uspořádat náročný trénink na bázi běžeckých intervalů, u kterého čekáte známku v rozmezí 8-9, nicméně se může stát, že většina týmu udělí tréninku číslo 6 a vy tak do příště můžete nachystat náročnější variantu. Platí to samozřejmě i v opačném gardu.

Poměrně jednoduchou pomůckou, na kterou není třeba žádných drahých přístrojů, je poté monitorování únavy v rámci týdne za využití množství času, věnovaného tréninku či zápasu, vynásobeného náročností tréninku, kterou sportovec daným jednotkám dal. V praxi bychom se tedy mohli dostat k podobným výpočtům:

Pondělí: 90 minut x 7 (posilovna)

Úterý: 180 minut x 9 (dvoufázový kondičně a herně zaměřený trénink)

Středa: 90 minut x 6 (odpolední hrací trénink)

Čtvrtek: 150 minut x 5 (dvoufázový lehký trénink)

Pátek: 90 minut x 5 (předzápasový trénink)

Sobota: 60 minut x 8 (zápas)

Neděle 60 minut x 2 (aktivní odpočinek)

Celkově byste tak z daného týdne obdrželi toto číslo: 4590. S ním následně můžete nakládat při porovnávání zátěže u jednotlivých hráčů v týmu, případně při pozorování zatížení sportovce v rámci jednotlivých týdnů. Pokud se tak číslo pravidelně pohybuje okolo 3000, nicméně v tomto týdnu dosáhlo hodnoty 5000, oheň je na střeše.

basketbal regenerace

Subjektivní hodnocení tak může říct mnohé o stavu sportovce, nicméně její využití stojí a padá společně s jedinou lidskou vlastností: upřímnosti. Je tak jak na osobě trenéra, aby účel získávání dat od hráčů dostatečně vysvětlil a snažil se zajistit jeho maximální pochopení a smysl pro celý tým, stejně jako je úkolem hráčů být co nejvíce transparentní.

Nicméně využití této metody je velmi rychlé a levné, a i když by se nemělo jednat o jedinou metodu monitoringu, vždy je i něco málo lepší než nic. A pokud se k této technice přidají i další techniky, jako jsou například fyzické testy na bázi výskoku, analýza jednotlivých biochemických markerů (kreatinkinasa, interleukin-6, C-reaktivní protein a další), či vyhodnocení rozsahu pohybu, dochází k získání poměrně přesné mozaiky, vypovídající o stavu sportovce.

Pokročilejším metodám monitoringu se budeme věnovat v dalším článku.

Stejně tak bude vyhodnocení míry únavy součástí nově vznikající knihy, zaměřené na efektivní regeneraci sportovců. Pokud si nechcete nechat ujít žádný z článku o regeneraci, a ani knihu samotnou, zanechte níže svůj e-mail, a ZDARMA získáte příručku o využití studené vody pro urychlení regenerace sportovců:


Starší článek Novější článek