Všeobecné podmínky účasti na kempu Gametime 2022

  • Cena kempu zahrnuje pouze tréninkový proces. Nepokrývá náklady na ubytování či stravování. Pitný režim bude zajištěn.
  • Trenéři a realizační tým přebírají za účastníky zodpovědnost pouze v době, vyhrazené tréninkovým jednotkám, a pouze v prostorách, k tréninkům určeným.
  • Podmínkou konání kempu je naplnění kapacity turnusu alespoň z 80 %. Celková obsazenost turnusu tedy musí být minimálně 16/20. V opačném případě se kemp nebude konat, a bude Vám vrácena plná uhrazená částka.
  • Přihlášením se na kemp souhlasíte se storno podmínkami, které jsou následující:-

- Při zrušení účasti na kempu do 30 dní od jeho zahájení, Vám bude vrácena plná částka.

- 30-15 dní před zahájením kempu bude vráceno 75 % částky

- 14-8 dní před zahájením kempu bude vráceno 50 % částky

- 7-3 dny před zahájením kempu bude vráceno 25 % částky 

- V případě zrušení účasti méně než 3 dny před zahájením kempu si vyhrazujeme právo ponechat si plnou částku jako náhradu vzniklé škody.